Programul „Spre Independență”

Domeniul: minori/copii în dificultate

Start: 2007

Scopul: Creșterea capacității adolescenților din Republica Moldova, afectați de abandonul familiei sau care provin din familii social-vulnerabile, de a trăi o viață decentă, autonomă și activă în comunitate.

Proiectul Apartamentul Social „Spre independență” ajută adolescentele care părăsesc sistemul de îngrijire şi se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește incluziunea socio-profesională și adaptarea la viața independentă.

Proiectul oferă sprijinul necesar pentru a facilita integrarea socială a fetelor tinere, în  adaptarea la condiții de viață independente, pentru a preveni lipsurile materiale, violența, abuzul de substanţe, suicidul, plasament nou în instituții rezidențiale etc.

Gradul de autonomie personală și socială al tinerelor este atins prin oferirea gratuită a serviciilor de:

  • asistență rezidențială (cazare) pentru o perioadă de 11 luni;
  • asistenţă educaţională;
  • asistență socială;
  • asistență psihologică;
  • asistență spirituală;
  • asistență vocațională (consiliere profesională, asigurarea instruirii în cadrul școlii cursurilor de profesionalizare, şcoli profesionale, angajarea în câmpul muncii).

Beneficiarele proiectului:

Fete cu vârsta cuprinsă între 16-19 ani, ieșite din sistemul rezidențial, servicii de îngrijire alternative, fete din familii social-vulnerabile.

Pe parcursul a 11 luni (iulie – iunie), beneficiarele obțin:

Capacități şi abilităţi necesare pentru a duce o viață independentă şi autonomă (de  îngrijire personală şi a locuinței, de gestionare a timpului şi banilor, prepararea bucatelor, petrecerea timpului liber, dezvoltare personală,  etc.);

meserie însușită la  cursuri de profesionalizare ori la o școală profesională (frizer, croitor, bucătar, chelner, etc.).

84 de fete

au beneficiat, până în prezent de serviciile proiectului din toate raioanele Republicii Moldova.

Previous
Next